• https://www.facebook.com/AFSAMTR
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321740405
  • https://www.twitter.com/AFSAMTR
  • https://www.instagram.com/afsamtr
  • https://www.youtube.com/channel/UCd0Kp84nswcu8LdHWc3RYmA/featured
Site Haritası
AFRİKA DERGİSİ

Saat
Takvim

Afrika Kıtasında Dini Yapı

Afrika Kıtasında Dini Yapı
Afrika Kıtasında Geleneksel Afrika Dinleri’nin yanında Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da yayılma alanı bulmuştur. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın ilk yayıldığı bölgeler Afrika kıtasında olmuştur. Bugün kıtada varolan Yahudi nüfusunun Kuzey Afrika’da olanların tarihi Endülüsten göç başta olmak üzere son yüzyıllarda olmakla birlikte Siyah Yahudilerin tarihi olarak varlıkları eski yüzyıllara dayanmaktadır. Hıristiyanlık ise ilk yayıldığı bölgeler aynı şekilde Mısır ve Habeşistan bölgeleri olmuştur ki en eski ve Avrupa Hıristiyanlığına göre daha saf olduğu kabul edilen Habeşistan Hıristiyanlığının tarihi Hıristiyanlığın ilk dönemlerine gitmektedir. Hakeza İslam, Habeşistan’a gerçekleştirilen hicretler vesilesiyle Medine’den önce ilk Afrika’ya ulaşmıştır. Bunun Afrikalılar için bir övünç kaynağı olduğu görülmektedir. Diğer yandan Geleneksel Afrika Dinleri arasında sayılabilecek Animizm, Fetişizm ve Totemizm de bulunmaktadır. Elbetteki bu adlandırmalar Batılı adlandırmalardır. Afrikalıların böyle bir adlandırması bulunmamaktadır.