• https://www.facebook.com/AFSAMTR
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321740405
  • https://www.twitter.com/AFSAMTR
  • https://www.instagram.com/afsamtr
  • https://www.youtube.com/channel/UCd0Kp84nswcu8LdHWc3RYmA/featured
Site Haritası
AFRİKA DERGİSİ

Saat
Takvim

Geleneksel Afrika Dinleri

Geleneksel Afrika Dinleri
("Afrika'yı Anlamak" Kitabı s.30-31)
Geleneksel Afrika dinleri konusunda ülkemizdeki ilgili eğitim kurumlarımızda ve üniversitelerimizde maalesef çok yanlış bir bilgilendirme süregitmektedir. Afrikalıların atalarına taptıkları ifade edilerek geçiştirilmektedir. Hâlbuki durum hiç de bu şekilde değildir. İstisnaları olmakla birlikte Geleneksel Afrika dini tek Hâkim Yüce İlahın varlığını merkeze alır. Geleneksel Afrika inancı Büyük bir varlığın vasıflarının getirdiğini söyler. Bundan dolayı O yerdeki ve gökteki her şeyin yaratıcısı olarak onların kaynakları da yalnızca O’na aittir. O haşmet ve celalinde mukayese edilemeyecek kadar kralların üzerinde büyük bir kraldır. O bütün heybet sahiplerinin ve ilahi sıfatların üzerindedir. O her yerdedir. O her şeye gücü yetendir. O mutlak sonsuz, her şeyi gören bilendir. Geleneksel Afrika dininin ilahı ritüel ve etik olarak da Kutsal İlahtır.
Dini inançlarda günlük hayatta kutsal ve seküler diye bir ayrım yoktur. Dünya kutsal ve seküler diye ayrılmadığı için hayat da ayrılmamıştı. Bu yüzden ibadet etmek için belirli bir zaman yoktur. Her gün her an ibadet edilebilir. Yazılı hiçbir inanç yoktu çünkü bütün inançlar yaşlıların geleneği vasıtasıyla şahısların kalplerinde sonraki nesillere ulaşmıştı. İnanç dogmatizm üzerine kurulmuştu.
Bir diğer önemli unsur da ruhlardır. Ruhlar her yerdedir, ağaçlarda, nehirlerde, kayalarda. Bu ruhlar Afrika toplumunun ahlaki sahipleri olarak hareket ederler. Onlar suçlardan iğrenirler. Bu ruhlar geleneksel din adamları vasıtasıyla isteklerini topluma iletirler. Geleneksel din adamları da dinsel törenler vasıtasıyla onları memnun ederler. Bu dinsel törenler dans, müzik, sanat veya ilaha şarap sunmakla yerine getirilir. Afrikalı ruhlar güçlerini, ilhamlarını ve hikmeti İlah’tan alırlar. Semboller de çok önemlidir. Çünkü semboller görünmeyen ruhlarla yasam arasındaki bağı kurarlar.[1] Son yüzyıl Geleneksel Afrika Dinleri için tam bir felaket olmuştur. Örneğin Roma Katolik kilisesinin çalışmaları sebebiyle yüzde doksan oranında kaybetmişlerdir. Angola gibi. İşin garibi tek bir İlaha inanan geleneksel Afrika dinlerine mensup insanlar üç İlahlı Hıristiyanlık gelince putperestleştiler. Bugün Afrika kıtasında hala 100.420.000 insan geleneksel Afrika dinlerini takip etmektedir.


[1]Idowu E.B.,African Traditional Religions: A Definition, London: SCM Press, 1980, s. 103 vd.