• https://www.facebook.com/AFSAMTR
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321740405
  • https://www.twitter.com/AFSAMTR
  • https://www.instagram.com/afsamtr
  • https://www.youtube.com/channel/UCd0Kp84nswcu8LdHWc3RYmA/featured
Site Haritası
AFRİKA DERGİSİ

Saat
Takvim

Afrika'da Hıristiyanlık

Afrika'da Hıristiyanlık
("Afrika'yı Anlamak" Kitabı s.32-34)
Afrika Kıtası Hıristiyanlık’ın da ilk yayıldığı bölgedir. Bu dönemde de Habeşistan bölgesine yayılmıştır. Hristiyanlık değişim geçirerek putperest Roma’nın resmi dini olduktan sonra Roma’nın girdiği her yerde yayılma imkânı buldu. Fakat bu Afrika’da Kuzey Afrika, Habeşistan Kızıldeniz çevresi ile sınırlı kaldı. Bu dönemde Afrika’da iki merkez İskenderiye ve Kartaca Hristiyanlık için iki önemli merkezdi. Sahraaltına Hıristiyanlığın girişi ise 15. yüzyılda Avrupa’dan gelen misyonerlerle başlar. Yani 1415’te Portekizlilerin Barbarey körfezindeki Ceuta’yı almalarıyla başlar. 1484’te Kongo’ya 1486’da Ümit Burnuna ulaştılar. 1490’larda Kongo Krallığı Hristiyan krallığı oldu fakat Benin ve Mutapa’da daha az başarılıydılar. Afrika’da Hristiyanlığı Roma Katolik Kilisesi, Protestan Kiliseleri ve Afrika Yerli Kiliseleri diyebileceğimiz üç ana grup altında toplayabiliriz. Son gruptakiler Protestanlığın Afrikalılaşmış versiyonudur. 1900’lü yılların başına kadar Afrika kıtasının sadece yüzde 7 ile 9 civarında bir nüfus Hıristiyan idi. 500 yılı aşkın bir misyonerlik faaliyeti neticesinde bu çok az idi. Bundan dolayı Papalık 1920lerde strateji değiştirmeye başlamıştır. Önce kilisenin tarihinde ilk defa 22 Ugandalı Azizlik mertebesine yükseltildi ve Aziz Peter Meydanî ilk defa Afrika davullarının sesleriyle yankılandı ve Papa Benedict “İşte bu Afrika’nın saati” diyordu. Papaz Pierre Charles “Misyonerler geçici bir merhaledir diyordu” ve ekliyordu “Afrika’yı Hristiyanlaştıracak olanlar Siyah Afrikalılardır.” 1965’te sona eren II. Vatikan Konsili’nden diyalog çalışmaları yolu ile Hristiyanlaştırma kararı alınmasından sonra Afrika’da yeni stratejiler geliştiren Papalık bunun neticesini de almıştır. II. Vatikan Konsiline kadar 75 milyon olan Hristiyan nüfus 2000’de 351 milyon olmuştur.[1]1900 yılında Afrika kıtasının sadece yüzde 7 ila 9 civarında Hristiyan iken, 1962-1965 II. Vatikan Konsili’ndeki alınan diyalog kararına kadar kıtanın sadece yüzde 20’si Hristiyan oldu. Bugün Afrika Kıtasının yüzde 50’si Hristiyan’dır. Binlerce misyoner organizasyon ve kilise ile Hıristiyanlaştırma faaliyetleri devam etmektedir. Özellikle Evanjelist Kilise gibi küresel sistemin taşeronluğunu yapan ve çok ciddi yardımlar alan Kiliselerin ve bu kiliselere bağlananların sayısı inanılmaz derecede artmaktadır. Çoğunlukla Tek Tanrı’ya inanan yerli Afrika insanı Hristiyanlıkla karşılaştıktan sonra üçleşen İlah karşısında kimileri kabul etmiş fakat Kenya’daki Masaai kabilesi gibi kimileri ise direnmişlerdir.


[1]Douglas Jacobsen,The World’s Christians: Who They are Where They are, and How They got there, Wiley-Blackwell, 2011, s. 192.